Kategorier
Uncategorized

Er din jobb utsatt – AI

Bilde: Possessed Photography

Samfunnet utvikles hele tiden med ny og oppgradert teknologier. Det er ekstreme utviklinger som er gjort bare de siste 20 årene. Fra stasjonær pc og hustelefon i hjemmet, til å gå med en liten kombinert mobil og datamaskin i lommen. Kunstig intelligens er en veldig avansert form for teknologi, som stadig er i utvikling. I dette innlegget skal jeg skrive litt om de sosiale konsekvensene utviklingen av kunstig intelligens kan ha for samfunnet. Hvilke typer jobber kan komme til å bli overtatt av kunstig intelligens i fremtiden? Hva skal disse uheldige menneskene som mister jobbene sine gjøre da? Bli grundere eller starte i en annen bransje?

Utsatte jobber

Arne Krokan foreleste oss om utviklingen av selvkjørende biler. Selv om utviklingen ikke er kommet dit at selvkjørende biler fungerer optimalt i alle situasjoner er den kommet et godt stykke på vei. Biler i dag kan både styre gass og brems, slik at bilen klarer og å følge fartsgrensene og flyte med i trafikken. Noen av bilene kan også styre på egen hånd. Slik at man i praksis ikke trenger å holde i rattet mens man kjører. Dette er kule teknologiske løsninger, men kan være litt vanskelig å forholde seg til i samfunnet. Hvis en kjører sin selvdrevne bil, og det skulle skje et uhell. Eksempelvis å bulke borti en annen bil eller i verste fall krasje er det sjåføren i den selvdrevne bilen som har ansvaret. Det gir selvfølgelig mest mening, men han kjørte ikke bilen, han har en selvkjørende bil. 

Vi fikk høre at forskere hevder at 95 % av all kjøring vil kunne skje med autonome biler i fremtiden. Hvor langt inn i fremtiden er selvfølgelig usikkert. Uansett gir dette gode framtidsutsikter for miljøet i og med at de autonome bilene i hovedsak er elektriske. 

Det hevdes også at antall biler vil kunne bli redusert med 70 %. Med de autonome bilene kan behovet for å eie sin egen bil til en viss grad forsvinne. Man kjøper heller bil som en tjeneste, enn et produkt. Dette har flere positive effekter, som mindre forurensning og mindre trafikk på vegene. I store byer som New York og Beijing for eksempel er det jo tettpakket med biler. Og med dette kan utslippet fra biler reduseres med opptil 90 %. Dette forutsetter jo at majoriteten av all transport utvikles til elektriske biler og gjerne da også autonome biler. 

Med denne utviklingen kan det se ut til at jobber i transportbransjen kan bli erstattet av kunstig intelligens. Hvor lang tid det tar før vi er der er imidlertid veldig usikkert. Det er også fare for noen arbeidsplasser innenfor varehandel bransjen. Et eksempel på dette er Amazon Go, som jobber med å utvikle butikker uten ansatte som jobber fysisk i butikken. Her styres alt ved hjelp av kameraer, sensorer og «mobilapper». Det er veldig interessant og ser veldig praktisk ut, men da ryker jo nødvendigvis noen arbeidsplasser. 

Bilde: Martin Katler

«Trygge» jobber

Mange mener at det etter hvert kommer til å bli mindre behov for menneskelig arbeidskraft, men ikke alle er helt enig i dette. I en artikkel publisert på forskning.no har fokusert på de jobbene de mener kunstig intelligens ikke kan ta fra mennesker. Den kunstige intelligensen vi har i dag er veldig gode til enkelte ting. I artikkelen brukte de et eksempel om advokatvirksomhet som jeg syns var et veldig bra eksempel. De påpekte at kunstig intelligens kan være veldig flinke til å sortere ut de dokumenter som er relevante å ha med i en rettsak. Dette er jo veldig effektivt å bra, men kunstig intelligens er ikke nødvendigvis så flinke til å legge en juridisk strategi og intervjue de forskjellige vitnene. Dette eksempelet illustrerer at kunstig intelligens per i dag kan fungere veldig effektivt på noen jobber, men fremdeles har en lang vei å gå for å utkonkurrere mennesker. Typisk er det vel jobber med mellommenneskelig kommunikasjon kunstig intelligens sliter med. Sykepleier er kanskje et yrke som kunstig intelligens hadde hatt vanskeligheter med å utføre. En slik jobb krever god kommunikasjon og omtanke. Det hadde kanskje også blitt vanskelig å få veldig fornøyde pasienter, om de bare var omgitt av roboter hele dagen. 

Konklusjon

I dette innlegget har jeg sett litt på de sosiale konsekvensene ved kunstig intelligens. Det er ingen tvil om at flere jobber kommer til å bli digitalisert i fremtiden. Dette fører med seg at mennesker mister sitt levebrød. Imidlertid så er ikke kunstig intelligens kommet så langt i sin utvikling. Hvilket betyr at det fremdeles er mange områder mennesker er å foretrekke. Man vet selvfølgelig ikke hvor lang tid det tar før kunstig intelligens blir i stand til å kunne erstatte de jobbene som er basert på mellommenneskelige forhold. Uansett er det vel bare et spørsmål om tid. En eller annen dag vil teknologien ta oss igjen. Man kan si at det er lov å bekymre seg litt. Det blir spennende å følge med på utviklingen i årene fremover. 

Kildeliste:

Bilde:

Ett svar til “Er din jobb utsatt – AI”

Dette er veldig fint arbeid, Lars Erik!

Du trekker frem så mye bra i dette innlegget, og du stiller interessante spørsmålstegn ved konsekvensene av AI. Veldig bra jobba med tanke på kildehenvisninger. Dette hever kvaliteten på innlegget ditt 🙂

Det var skikkelig gøy å være leser i dette innlegget, og jeg gleder meg til å lese ditt neste! Til neste gang kan det være fint å bruke hyperlink til Unsplash under bildene dine, da trenger du heller ikke samle de nederst i innlegget.

Kudos 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *