Kategorier
Uncategorized

Hvordan ser verden ut om 10 år?

Denne gangen har Arne Krokan gitt oss en oppgave å skrive litt om hvordan vi tror vår generasjon kommer til å ha det om en 10 års tid. Hvilke endringer har skjedd i løpet av disse årene? Hva kommer til å være de typiske tingene folk kommer til å bekymre seg over? Det er vanskelig å si. Hvilke konsekvenser følger med eldrebølgen som er på vei? Eller urbaniseringen, ved at folk flytter fra bygda og inn til byen. Jeg skal skrive litt om hvordan jeg tror jeg kommer til å «ha det» om 10 år og hvilke konsekvenser samfunnet får på grunn av utviklingen. 

person wearing white long sleeve shirt and white gloves
Bilde: Branimir Balogović

«Eldrebølgen»

Vi har lenge hørt om denne eldrebølgen som vil komme i årene fremover. Det er klart at dette vil påvirke samfunnet. Grunnen til at eldrebølgen kommer er for det første at levealderen er blitt høyere de senere årene. Noe av grunnen til dette er et økt helsetilbud og flere utviklede behandlingsformer. Denne utviklingen har ført til større mulighet for helbredelse eller å bremse sykdommer og andre helserelaterte plager. For det andre er det at folk får færre barn nå enn tidligere. Dette vil merkes allerede om 10 år. Da kommer det til å være flere personer i samfunnet som er bikket 60 år, enn personer som er yngre enn 60 år. Samtidig som det blir langt flere som er 80 år og eldre. Dette vil medføre at helsetilbudet må styrkes betraktelig for å møte behovet som vil komme. Ettersom man stadig hører om eldrebølgen i mediene, kan man si at dette i høyeste grad er en politisk sak som hovedsakelig dreier seg om at helsesektoren trenger offentlig finansiering til opprustningen. 

Det kan tenkes at dette kan komme til å påvirke livet til mange i Norge i fremtiden. Kanskje vil man måtte skatte vesentlig mer enn man gjøre i dag for å forsørge de eldre i samfunnet og drive velferdsstaten videre. Eller jobbe lengre arbeidsuker. Dette kan oppleves urettferdig for de yngre generasjonene som kanskje vil komme til å føle at de må «slite» mer enn sine foreldre. 

Klima

Klimaet er også et tema som kan komme til å påvirke samfunnet i fremtiden. Klimaspørsmålene er stadig oppe til debatt, og folk har ulike tanker om hvordan vi skal nærme oss disse problemene. Det er enighet om at klimautslippene på kloden i dag er et problem, men uenigheten ligger på hvor dårlig tid vi har. De som mener vi har veldig dårlig tid, ønsker å iverksette drastiske tiltak. Som for eksempel å kutte i oljeproduksjonen, som igjen vil føre til tap av arbeidsplasser og tape enorme inntekter. Andre mener imidlertid at vi ikke har så dårlig tid, og ønsker å heller implementere de miljøvennlige tiltakene over tid. 

Mange av de miljøvennlige tiltakene baserer seg på ny teknologi. Elektriske biler er et eksempel på en utviklet teknologi. Før brukte alle biler bensin/diesel, men nå kan man kjøre lange strekninger bare ved bruk av elektrisitet. Dette er et miljøvennlig tiltak som er kommet gjennom fokuset på miljø og nye innovasjoner. 

Bilde: ZMorph All-in-One 3D Printers

3D – print

Med de nye innovasjonene og digitaliseringen som foregår blir det stadig endringer i arbeidsprosesser. Dette medfører at arbeidet til mange yrkesaktive kan endres og i verstefall forsvinne. Når teknologien etter hvert kan erstatte den menneskelige arbeidskraften med å produsere billigere og mer effektivt overtar teknologien og arbeidsplasser forsvinner. Et eksempel på en slik type teknologi er «3D print». Med en «3D – printer» kan man konstruere alle slags mulige former og figurer. Alt fra stoler til hus. I denne artikkelen skrives det om et amerikansk selskap, Icon. Dette selskapet produserer 3D-printede hus. I artikkelen presenteres det et hus som er 3D – printet av «Icon». Huset er på «omtrent 32 kvadratmeter» og er laget på under et døgn. Icon jobber med enklere måter å produsere boliger til den fattige delen av verden. Med denne 3D – printeren har de funnet et billigere og mer effektiv måte å produsere hus på den tradisjonelle formen for husbygging. 

Denne formen for teknologi er selvfølgelig veldig positiv fordi det gjøre det mulig å tilby den fattigste delen av verden hus med en relativt god standard. Samtidig hvis man tenker fremover i tiden, hvordan vil dette påvirke byggebransjen?  Med denne teknologien blir husene både billigere å produsere og produsert raskere. Logikken vil da si at disse arbeidsplassene vil forsvinne på et tidspunkt, hvor lenge er usikkert. Det gir oss i hvert fall et bilde på hvor stort potensiale teknologien sitter på og at det bare er et spørsmål om tid. 

Konklusjon

For å konkludere vil jeg si at jeg tror fokuset på klimaet og klimaendringer kommer til å bli mer og mer aktuelt. Om 10 år er kanskje tiden inne for at vi må foreta drastiske tiltak for å «redde» planeten vår. Teknologien utvikles for å løse problemer, og endringer i arbeidslivet vil sannsynligvis komme som en konsekvens av dette. Jeg tror at mine bekymringer om 10 år vil dreie seg enda mer om klimaproblemene vi står ovenfor og hvordan samfunnet endres og omstillingen det medfører. Det er vanskelig å si hvordan man skal tilpasse seg dette i fremtiden, men det er viktig å være bevisst på hvilke valg man tar. Ta miljøvennlige valg, reise mindre med fly! spise miljøvennlig mat! 

Villighet til å endre arbeidsretning om teknologien skulle kunne ta over jobben din. Jeg tror det er viktig å møte problemene med et «åpent sinn». Gjøre det beste ut av situasjonen – SE MULIGHETENE OG IKKE BARE UTFORDRINGENE. 

Kildeliste 

Bilder

Ett svar til “Hvordan ser verden ut om 10 år?”

Dette var et veldig fint innlegg, Lars Erik! Du trekker frem mye spennende, og skriver veldig bra rundt dette. Jeg vil bare gjerne ha flere referanser i løpende tekst, eksempelvis i avsnittet om eldrebølgen. I tillegg er det veldig fint om du også legger ved hyperlink under bildene dine, så slipper du å ha disse i referanselista.

Men alt i alt, veldig bra jobba! Det er gøy å lese blogginnleggene dine 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *