Kategorier
Uncategorized

Hva er ekkokammer og filterbobler?

Da fikk vi en ny bloggoppgave ar Arne Krokan, og denne gangen skal jeg skrive litt om fenomenene «ekkokammer» og «filterbobler». Jeg syns dette er interessante fenomener. I innlegget skal jeg prøve å forklare hva de forskjellige fenomenene er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser de fører med seg. 

Filterboble

Det ligger litt i ordet at filterbobler handler om filtrering. Filtrering av informasjon som siles ut for å treffe individet. Informasjon er viktig for oss, og er til hjelp når vi skal foreta ulike valg og beslutninger. 

Filterbobler handler om at man får filtrert informasjon rettet mot seg, ufrivillig. Vi finner informasjon gjennom ulike søkemotorer vi bruker, og gjennom sosiale medier. Facebook og Google er to giganter i den digitale verdenen. Begge disse selskapene benytter seg av mekanismer som skal filtrere ut det som antas å være «uvesentlig» informasjon for deg. Slike selskaper sitter på store mengder data og klarer derfor å konstruere en slags internettprofil av deg som person. Profilen kan basere seg på tidligere aktiviteter som «liker klikk» og søkehistorikk. Det vil si at disse plattformene vil hente mer og mer informasjon om deg etter hvert som årene går. Ut ifra denne innhentingen av informasjon sorterer Google og Facebook ut informasjonen som antas å ikke være relevant for deg. Dette vil medføre at enkelte nettsider vil bli prioritert vekk, og man får derfor kun tilgang på en mer begrenset mengde informasjon. Det er mulig å unngå filterboblene ved å benytte seg av ulike nettlesere som ikke samler inn informasjon om deg på samme måte som gigantene Google og Facebook gjør. (Krokan 2017, 91)

En søkemotor som ikke lagrer noe data om deg er, «Duckduckgo». Denne søkemotoren er imidlertid ikke like «god» som Google, i form av at man ikke får en like diger informasjonsmasse, men man får til gjengjeld en mer anonym tilværelse. 

black iphone 4 on brown wooden table
Bilde av Dole777 fra Unsplash

Ekkokammer

Det finnes også et fenomen som kalles for «ekkokammer». Wikipedia skriver at ekkokammer er; «en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe». Det vil si at det samles likesinnede folk som dyrker sine meninger og hauser hverandre opp. Personer oppsøker andre med samme meninger og holdninger, kanskje for å føle på en tilhørighet og å kjenne på et kollektivt samhold. 

Dette fenomenet er å anse som frivillig ettersom det består av dannete grupper. Grunnen til å at dette forekommer kan være menneskets ønske om å ha rett. Ved å for eksempel gå og gruble over en sak og med tiden overbevise seg selv om at din egen mening er den eneste som kan være riktig. Det er da enkelt å trekke seg mot andre med like meninger, og dermed blir gruppene dannet. Ved kommunikasjon som retter seg utelukkende mot likesinnede, forsvinner den kritiske tenkningen, og synspunkt og meninger selv forsterkes. 

Fenomenenes konsekvenser

Hvilke konsekvenser følger med når slike fenomener dukker opp. Disse to fenomenene er ulike, i den grad den ene oppstår ufrivillig (filterboble) og den andre oppstår frivillig (ekkokammer). 

Ved filterbobler kan det tenkes at etter hvert som søkemotoren eller den sosiale plattformen som benyttes, siler ut informasjon som ikke passer din profil, går man fremdeles glipp av mye relevant informasjon. Eksempelvis i USA, hvor det er to politiske retninger og hver retning har et nyhetsbyrå som ukritisk publiserer til fordel for sitt politiske standpunkt. Dette blir en slags filteboble, fordi folk får et unyansert bilde av sannheten. Dette kan med tiden føre til store splittelser i samfunnet som vi ser nå til dags i USA. Med opptøyer og angrep på demokratiet.

En annen konsekvens av filterboblen kan være at man får spesifikk rettet markedsføring. Dette kan være positivt fordi dette sparer deg for tid som man kan bruke på noe annet. Kanskje dukker det opp flere produkter fra samme kategori som det du interesserer deg for. Fo eksempel en type idrett, hvor du blir presentert idrettsutstyr fra ulike leverandører.

Personer som utsettes for ekkokammer kan jeg også tenke med til at vil fremkalle relativt like konsekvenser som ved filterbobler. I motsetning til filterbobler så er ekkokamre «frivillige» å delta i. Dette er noe man gjerne oppsøker for å finne likesinnede folk med samme holdninger og synspunkter. Folk med eksempelvis like politiske holdninger eller like interesser. Faren med dette tror jeg da ligger i at dine politiske synspunkter bare vil bli forsterket og muligens enda mer «ekstreme». Ettersom man sjeldnere opplever å få kritiske spørsmål, som igjen kan føre til refleksjon og en mer rasjonelle holdninger. 

Kildeliste:

3 svar til “Hva er ekkokammer og filterbobler?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *