Kategorier
Uncategorized

Hva kan blokkjeder brukes til i Norge?

Denne gangen har vi fått i oppgave av Arne Krokan å skrive om blokkjeder og kryptovaluta. Dette er nye teknologier som jeg personlig ikke har stor kjennskap til foreløpig. I dette innlegget skal jeg prøve å forklare denne formen for teknologi på en forståelig måte og prøve å finne ut hva denne formen for teknologi kan gi Norge i fremtiden. Min nærmeste kunnskap til denne formen for teknologi er det lille jeg har hørte om Bitcoin da denne kryptovalutaen skøyt i været og mange tjente store summer på dette. 

Hva er blokkjeder?

Det er ikke så lett å forstå hva blokkjedeteknologi faktisk er for noe og hvordan det fungerer. Snl.no skriver i sin artikkel at en blokkjede er; «En desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner». Ble du noe klokere av denne definisjonen? Fremdeles ikke så lett å forstå kanskje. For å klargjøre definisjonen litt kan det være lurt å se på hvordan teknologien fungerer. Heldigvis forklares det videre i artikkelen hvordan en blokkjede er bygd opp og fungerer. En blokkjede er bygd opp av flere «blokker». Kjeden starter alltid med en såkalt «foreldreblokk», som det lagres data i. Typiske data kan være transaksjoner av verdi mellom to parter. Det legges jevnlig til nye blokker, som danner blokkjeden. Når det er lagret en viss mengde med data, dannes det en ny blokk. For å forklare det på en enkel måte kan man si at en blokkjede fungerer på samme måte som et regnskap for kryptovaluta. 

Grunnen til at man bruker denne teknologien er for å gjøre den «normale» formen for handel tryggere. Vanligvis betaler man med et bankkort, som en bank har kontroll over. Ved bruk av blokkjeder fjerner man den tredjeparten i handelen. Dette kan da føre til at handelen blir tryggere, og det spesielt i land som kanskje sliter med korrupsjon og myndigheter som ikke er helt til å stole på. 

blue and red line illustration
Bilde av Pierre Borthiry fra Unsplash

Hva kan dette brukes til?

Deloitte har publisert en interessant artikkel om blokkjeder. I artikkelen forklarer de generelt hva blokkjeder er og hva denne teknologien kan brukes til. De skriver også om hvordan denne teknologien kan hjelpe ulike bransjer til å bli både sikrere og øke effektiviteten. Eksempelvis vil blokkjeder kunne øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten i helsesektoren eller gi styrket IT-sikkerhet i offentlig sektor. Dette er interessant og gir oss et bilde på hva slags effekter en implementering av denne teknologien muligens vil gi. 

Deloitte peker i artikkelen hovedsakelig på tre bruksområder for denne type teknologi i Norge.

«Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon»

Når pasienter behandles på sykehus er det en stor mengde informasjon som dokumenteres og arkiveres. Det kan være diagnoser, sykdomshistorikk, røntgenbilder og blodprøver. Denne informasjonen er tilgjengelig på sykehuset, men den burde også være tilgjengelig for pasienten. Hvis man tar i bruk blokkjedeteknologien åpnes mulighetene for å gi pasienter tilgang til denne informasjonen. Dette gir større informasjonsflyt til pasienten og til andre sykehus om det skulle være aktuelt. 

«Spore betalinger og øremerkede bistandspenger»

Dette handler om at det brukes store ressurser på å dokumentere at offentlig pengebruk foregår korrekt. For eksempel at penger som skal gå til bistand i utviklingsland faktisk går til dette formålet. Det krever oppfølging av pengebruken for å holde kontroll på dette i dag. Ved bruk av blokkjeder kunne man enklere fulgt pengene og avdekket hva de benyttes til.

«Sikre konsistens i offentlig data» 

I Norge har vi en «Grunnbok» som inneholder en oversikt over eiendom og hvem som eier eiendommene. Imidlertid finnes det andre eiendomsregistre i de forskjellige kommunene i landet. Disse registrene inneholder en oversikt over radonforekomst, rasfare og brannfare, men ikke nødvendigvis alle registrene stemmer overens. Ved bruk av blokkjeder kan man effektivisere dette ved å samle informasjonen på et sted. 

Konklusjon

Denne formen for teknologi er litt vanskelig å fullt ut forstå, men om man ser på de ulike bruksområdene får man et mer fullstendig bilde. Det har vært interessant å dykke litt dypere og utforske denne teknologien. Personlig er det foreløpig litt vanskelig å definere akkurat hvordan teknologien fungerer. Dette gleder jeg meg til å lære mer om i forelesning med Arne Krokan

Kildeliste:

Ett svar til “Hva kan blokkjeder brukes til i Norge?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *