Kategorier
Uncategorized

Bærekraftmål Hennes & Mauritz

Hei igjen!

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om FNs bærekrafts mål og hvilke av disse målene som er mest relevant for Hennes & Mauritz. Hennes & Mauritz er virksomheten jeg og min gruppe har valgt å skrive eksamensoppgaven vår om. FNs bærekrafts mål er interessante og relevante ettersom det i denne delen som kalles sosial kommunikasjon, foreligger et bærekraftig fokus. Bærekraftige mål er viktig å strekke seg mot for å oppnå nye bærekraftige metoder å bedrive sitt virke på. Dette fordi planeten vi bor på «sliter» og tiden er i ferd med å renne ut. 

Hva er Hennes & Mauritz?

De alle fleste har enten hørt om eller har et forhold til Hennes & Mauritz på en eller annen måte. Henne & Mauritz er en verdens kjent butikkjede som ble etabler allerede i 1947. Kjeden kommer i fra Sverige og har med årene bygge seg opp til å bli blant de største merkenavnene som finnes. Hennes & Mauritz tilbyr produkter til hjemmet, men de er aller mest kjent som en klesbutikk. De har spesialisert seg på klær og produserer og selger store menger med dette verden over. 

Skjermbilde hentet fra FN.no

FNs bærekraftmål

Hva er FNs bærekraftmål? FNs bærekraftmål er en plan som har som formål å på sikt klare å utrydde all fattigdom, ulikheter og klimautslipp i verden. Dette er en plan som fungerer som en veiviser for land og andre næringsdrivende i vår verden. Dette for å sette fokus på hvor viktig det faktisk er med en bærekraftig utvikling. Visjonen er å utrydde disse problemene innen 2030 og med det redde jordkloden og gjør livet enklere for alle som bor på den. 

Planen inneholder 17 mål som vi ser på bildet overfor. Under disse finner vi også 169 delmål. Disse målene dekker totalt sett veldig mye, og vil om innfridd gjør verden til et bedre sted å leve på. Grunnen til dette er at det er viktig å hjelp alle, også utviklingsland. Et hovedprinsipp da disse bærekraftmålene ble konstruert var, «leaving no one behind». Dette betyr at ingen skal utelates, og det blir lagt ekstra vekt på utsatte folkegrupper. Dette er grupper som av ulike årsaker har enklere for å bli ekskludert i samfunnet. Eksempel på slike grupper er flyktninger, ettersom disse befinner seg i en svært sårbar posisjon, eller religiøse minoriteter. 

Hvilke bærekrafts mål er relevant for Hennes & Mauritz?

Bildet overfor viser alle de 17 målene FN har definert. Hvilket av disse målene er spesielt aktuelle for Hennes & Mauritz? Hennes & Mauritz er som sagt en stor kjede med mange butikker verden over. Med dette er Hennes & Mauritz avhengig av store produksjonsfabrikker og er dermed en stor aktør i industrien.

Det er spesielt tre av de 17 målene jeg tenker er ekstra aktuelle for Hennes & Mauritz. Dette er mål nummer 9. industri, innovasjon og infrastruktur12. ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene. Det 9. målet handler om industri og det er nettopp derfor jeg tenker at dette er et aktuelt mål for Hennes & Mauritz. Ettersom Hennes & Mauritz er en stor kjede på verdensbasis, er de også en stor aktør i industrien også. Det 12. målet handler om forbruk og produksjon som er veldig aktuelt for Hennes & Mauritz. Ved å lansere ulike tiltak for gjenbruk av klær, vil det være veldig ressursbesparende. Samtidig som produksjon kan optimaliseres. Det 13. målet handler om å stoppe klimaendringene, og dette er et mål som gjelder alle. Alle må bidra for å bedre klimasituasjonen. 

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Kundereisen og målgruppen til H&M

Denne uken har vi startet på del 2 i valgfaget digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Denne delen handler om sosial kommunikasjon og ledes av foreleser Cecilie Staude. Nå er vi ferdig med de første forelesningene i denne delen og det har vært en interessant start. Denne delen har også et bærekraftig fokus som jeg syns er veldig viktig og interessant. 

I denne delen skal vi gjennomføre en gruppeeksamen og i den anledning har min gruppe valgt å skrive om nettopp Hennes & Mauritz. Dette medfører at jeg i dette blogginnlegget skal skrive litt om kundereisen til målgruppen til Hennes & Mauritz. Jeg skal prøve å definere Hennes & Mauritz sin målgruppe og forklare deres kundereise 

Bilde av Afif Kusuma fra Unsplash

Kundereisen til Hennes & Mauritz

Først skal vi se på kundereisen til Hennes & Mauritz, men hva er egentlig en kundereise? 

En artikkel publisert av Tur.Digital definerer en kundereise på denne måte; «prosessen noen går gjennom på veien til å bli din kunde». Kort forklar vil det si at fra behovet hos kunden oppstår, til kjøpet er gjennomført kan kalles kundereisen. 

Kundereisen forklarer alle stegen kunden beveger seg igjennom i løpet av kjøpsprosessen.  For å forenkle forståelsen av kundereisen deles den inn i tre deler. Disse delene er Oppmerksomhetvurdering og selge

  1. Oppmerksomhet er når kunden opplever at et behov avdekkes. Et problem oppstår som man må løse på en eller annen måte. Her begynner kunden å se seg om etter produkter som kan løse dette problemet. For eksempel i Hennes & Mauritz sitt tilfelle kan et behov om å trenge en ny bukse oppstå. Kunden begynner da å se etter et produkt som kan dekke dette behovet, og kunden kan da se etter en bukse i Hennes & Mauritz sitt produktutvalg. 
  2. Vurdering er det neste steget. Når behovet er avdekket starter søken etter løsninger. Da kan kunden se til de ulike produktene som kan løse problemet og vurdere hvilket av disse produktene som vil passe best. Kunden har da mulighet til å vurdere de ulike leverandørene av aktuelle produkter. For Hennes & Mauritz er det da viktig med gode presentasjoner av sine produkter på nettsiden og i butikkene. 
  3. Selge er det siste steget. Dette innebærer at kunden bestemmer seg for et produkt som vil løse problemet eller dekke behovet på en god nok måte. Kunden kan da avgjøre om en ønsker å kjøpe eller ikke kjøpe produktet. Det er viktig for Hennes & Mauritz at de leverer gode produkter med god kvalitet slik at kundene blir fornøyde.

Målgruppen til Hennes & Mauritz

For å forklare målgruppen til Hennes & Mauritz må vi først se på hva en målgruppe er. I følge Store norske leksikon er en målgruppe, «en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot». En Målgruppe er da en definert gruppe mennesker man ønsker å treffe med sin markedsføring. Ettersom Hennes & Mauritz er en butikk som hovedsakelig leverer klær er målgruppen personer som anses som kunder. Hennes & Mauritz tilbyr klær til både menn og damer, og både jenter og gutter. Dette ser man på deres nettbutikk hvor det er ulike kategorier å velge imellom som herredame og barn. Dette ser man også i butikkene hvor man finner herreavdelinger, kvinneavdelinger og barneavdelinger. Med andre ord, folk i alle aldere. Klærne som tilbys er også relativt billige som tilsier at det siktes på personer med gjennomsnittlig inntekt. Det vil si at målgruppen er veldig stor, som igjen gir mulighet for et stort inntjeningspotensial.

-Lars Erik Bjørkeng

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Refleksjonsnotat

Da er første bolken i valgfaget Digital markedsføring (DIG2103) snart over og i dette refleksjonsnotatet skal jeg kort gå igjennom hva jeg har lært så langt. Arne Krokan har fulgt oss gjennom de første ukene i kurset, og jeg kan si at det har vært en lærerik start. Selv om det har vært mye å gjøre med oppstart av egen blogg, innleveringer og forelesninger. 

Vi startet med å lære om digitale plattformer og teknologier som stadig utvikles og skaper samfunnsendringer. 

Teknologier som 3D-print og kunstig intelligens er eksempler på utvikling som vil kunne endre samfunnet vi lever i. I dag kan vi faktisk 3D-printe hele hus på under 24 timer. Da kan det jo tenkes at yrker som snekkere blir overflødig med tiden. Kunstig intelligens kan stadig ta på seg flere typer jobber og tilby stadig flere utviklede tjenester. Eksempelvis at kunstig intelligens klarer å forutse utfallet i juridiske saker. Basert på tidligere saker kan kunstig intelligens vurdere seg fram til utfallet i juridiske saker og med dette effektivisere den juridiske prosessen med kontroll og oversikt over relevante dokumenter.  Dette er teknologier med stort potensial og som stadig utvikles. Dette reiser spørsmålet om arbeidsplasser som kanskje forsvinner i fremtiden som en konsekvens av utviklingen, hva skal disse menneskene gjøre da?

Videre i bolken har vi lært om digital økonomi og hvordan dette er forskjellig fra tradisjonell industriøkonomi. Vi har lært om begreper som transaksjonskostnader og hvordan disse kan senkes ved bruk av digitale plattformer. Vi har også lært om nettverkseffekter, increasing returns og commodities. Hvordan dette skapes og hvorfor dette er veldig effektivt. 

Det har vært interessant å få en introduksjon til disse temaene og å lære om potensialet og framtidsutsiktene for digitalisering i samfunnet. Personlig syns jeg vi har lært veldig mye interessant disse første ukene. Det har vært mye å sette seg inn i, men det har gått greit. Det jeg har fått ut av disse første ukene er en litt dypere forståelse av hvordan forretning foregår digitalt. Jeg har også begynt å tenke på at vi i fremtiden kanskje må være enda mer åpne for endring. Jeg blir kanskje nødt til å ta enda mer etter- utdanning enn mine foreldre har måtte gjøre. Kanskje måtte bytte jobb oftere enn før. Jeg tror det er viktig å møte utfordringene som kommer med et åpent sinn, og gjøre det beste ut av situasjonen. Det blir kanskje viktigere enn noen gang å dyrke kunnskapshungeren for å kunne enda bedre følge endringene i samfunnet, slik at man til enhver tid er oppdatert på sitt fagfelt. 

– Lars Erik Røn Bjørkeng