Kategorier
Uncategorized

Bærekraftmål Hennes & Mauritz

Hei igjen!

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om FNs bærekrafts mål og hvilke av disse målene som er mest relevant for Hennes & Mauritz. Hennes & Mauritz er virksomheten jeg og min gruppe har valgt å skrive eksamensoppgaven vår om. FNs bærekrafts mål er interessante og relevante ettersom det i denne delen som kalles sosial kommunikasjon, foreligger et bærekraftig fokus. Bærekraftige mål er viktig å strekke seg mot for å oppnå nye bærekraftige metoder å bedrive sitt virke på. Dette fordi planeten vi bor på «sliter» og tiden er i ferd med å renne ut. 

Hva er Hennes & Mauritz?

De alle fleste har enten hørt om eller har et forhold til Hennes & Mauritz på en eller annen måte. Henne & Mauritz er en verdens kjent butikkjede som ble etabler allerede i 1947. Kjeden kommer i fra Sverige og har med årene bygge seg opp til å bli blant de største merkenavnene som finnes. Hennes & Mauritz tilbyr produkter til hjemmet, men de er aller mest kjent som en klesbutikk. De har spesialisert seg på klær og produserer og selger store menger med dette verden over. 

Skjermbilde hentet fra FN.no

FNs bærekraftmål

Hva er FNs bærekraftmål? FNs bærekraftmål er en plan som har som formål å på sikt klare å utrydde all fattigdom, ulikheter og klimautslipp i verden. Dette er en plan som fungerer som en veiviser for land og andre næringsdrivende i vår verden. Dette for å sette fokus på hvor viktig det faktisk er med en bærekraftig utvikling. Visjonen er å utrydde disse problemene innen 2030 og med det redde jordkloden og gjør livet enklere for alle som bor på den. 

Planen inneholder 17 mål som vi ser på bildet overfor. Under disse finner vi også 169 delmål. Disse målene dekker totalt sett veldig mye, og vil om innfridd gjør verden til et bedre sted å leve på. Grunnen til dette er at det er viktig å hjelp alle, også utviklingsland. Et hovedprinsipp da disse bærekraftmålene ble konstruert var, «leaving no one behind». Dette betyr at ingen skal utelates, og det blir lagt ekstra vekt på utsatte folkegrupper. Dette er grupper som av ulike årsaker har enklere for å bli ekskludert i samfunnet. Eksempel på slike grupper er flyktninger, ettersom disse befinner seg i en svært sårbar posisjon, eller religiøse minoriteter. 

Hvilke bærekrafts mål er relevant for Hennes & Mauritz?

Bildet overfor viser alle de 17 målene FN har definert. Hvilket av disse målene er spesielt aktuelle for Hennes & Mauritz? Hennes & Mauritz er som sagt en stor kjede med mange butikker verden over. Med dette er Hennes & Mauritz avhengig av store produksjonsfabrikker og er dermed en stor aktør i industrien.

Det er spesielt tre av de 17 målene jeg tenker er ekstra aktuelle for Hennes & Mauritz. Dette er mål nummer 9. industri, innovasjon og infrastruktur12. ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene. Det 9. målet handler om industri og det er nettopp derfor jeg tenker at dette er et aktuelt mål for Hennes & Mauritz. Ettersom Hennes & Mauritz er en stor kjede på verdensbasis, er de også en stor aktør i industrien også. Det 12. målet handler om forbruk og produksjon som er veldig aktuelt for Hennes & Mauritz. Ved å lansere ulike tiltak for gjenbruk av klær, vil det være veldig ressursbesparende. Samtidig som produksjon kan optimaliseres. Det 13. målet handler om å stoppe klimaendringene, og dette er et mål som gjelder alle. Alle må bidra for å bedre klimasituasjonen. 

Kildeliste:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *