Kategorier
Uncategorized

H&M og klesbransjen om 5 – 10 år

Hei igjen! 

En liten stund siden sist nå. I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg litt om FNs bærekrafts mål og hvilke av disse som er mest relevant for Hennes & Mauritz. Det var interessant å se på de ulike bærekrafts målene FN har lansert og hvordan Hennes & Mauritz jobber mot de 17 forskjellige målene. I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan og hvilke bærekraftstiltak Hennes & Mauritz benytter seg av. Jeg skal også se på hvordan klesbransjen, som Hennes & Mauritz er en stor aktør i, kommer til å se ut om 5 – 10 år, med fokus på bærekraft. 

Bærekraft

Bærekraft er et tema som i nyere tid har blitt mer og mer populært. Dette omhandler miljøet og er et viktig tema som mange føler sterkt for. Dette kan vi se i samfunnet med stadig protester og streiker. Et eksempel på dette er «skolestreik for klima» som ble igangsatt av den verdenskjente miljøaktivisten Greta Thunberg. Dette var en aksjon som gikk ut på at Greta streiket fra sin skolegang hver fredag for miljøsaken. Senere spredte dette fenomenet seg verden over og fikk oppmerksomhet verden rundt. Klimasaken har vært aktuell i en del år, men med eksempler som disse øker fokuset på bærekraft og miljø blant menneskene i samfunnet. Forbrukerne vil da kreve at bedriftene utvikler seg med nye innovative teknologier og måter å gjøre ting på, med fokus på bærekraftige løsninger. 

green plant
Bilde av Noah Buscher fra Unsplash

Hennes & Mauritz tiltak

Som jeg har skrevet tidligere er Hennes & Mauritz en stor aktør i klesbransjen på verdensbasis. Klesbutikkjeden tilbyr oss som forbrukere klær og andre produkter til en rimelig pris med relativt god kvalitet. For at miljøet skal bli tatt på alvor er det viktig at store selskaper som Hennes & Mauritz er med på utviklingen av nye bærekraftige løsninger. 

Hennes & Mauritz har tenkt på bærekraft og tatt dette alvorlig. De har lansert en kampanje som heter «Let`s change». Hensikten med denne kampanjen er å prøve å endre moreindustrien, da med et bærekraftig perspektiv. Implementert i denne kampanjen finner vi ulike mål. Et av disse målene er kalt «Let`s be fair», som handler om rettighetene til de som arbeider med å lage klær rundt om i verden. Arbeiderene fortjener en rettferdig lønn og de fortjener trygge og gode arbeidsforhold. Et annet mål er kalt «Let`s close the loop». Dette er et mål som handler om gjenbruk av ressurser. Resirkulering og reparering av allerede produserte klær og produkter. De skriver på sin nettside at under 1 % av alle materialer som går med i produksjon blir gjenbrukt. Det vil si at det er et stort forbedringspotensial og her er nettopp bærekraft nøkkelordet.

Denne kampanjen er et godt tiltak iverksatt av Hennes & Mauritz. I kampanjen settes det delmål som skal oppnås innen X antall år. Dette er positivt fordi man da enklere vet hvor man skal, samtidig som det gir en pekepinn på om tiltakene faktisk fungerer. Eksempelvis har Hennes & Mauritz produsert en jeans bestående av 100 % resirkulert bomull. 

Klesbransjen om 5 – 10 år

Bærekraft har hatt et økende fokus i dagens samfunn. Hennes & Mauritz har allerede satt sitt standpunkt ved å velge å fokusere på dette. Med et økt fokus på bærekraft vil forbrukerne også med tiden forlange bærekraftige og miljøvennlige produkter og tjenester. For at verden skal bli best mulig å leve i for fremtidige generasjoner er det viktig å ta dette på alvor. FNs bærekraftsmål er et godt eksempel på gode internasjonale løsninger. Regler som alle må følge uavhengig av landegrenser. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si hvordan klesbransjen vil se ut om 5 – 10 år, men personlig tror jeg at klær som er resirkulerte og bærekraftige nærmest vil være en selvfølge i fremtiden. Forbrukerne vil i økende grad gjøre mer bevisste produktvalg i forhold til klesinnkjøp, og dermed må bransjen levere. Man kan i det minste håpe.

Kildeliste: