Kategorier
Uncategorized

OKR en ny styringsmåte

Hei igjen!

Da er ferien over og vi skal starte opp en ny del i valgfaget Digital markedsføring. Før ferien fullførte vi den andre delen med Cecilie Staude og dette var en spennende og interessant del. Nå skal vi i gang med en ny del med Karl Philip Lund som foreleser. Denne delen har e-varehandel som tema og dette skal bli veldig spennende å lære mer om. Vi skal også lage våre egne nettbutikker i grupper på 3 – 5 elever. Dette gleder jeg meg veldig til fordi det åpner for mange spennende erfaringer og utfordringer. Det å starte en egen nettbutikk er også veldig relevant for arbeidslivet, og vil «tvinge» oss til å tenke over og ta beslutninger på lik linje som aktører i markedet. På den måten vil dette kanskje vise hvor vanskelig det faktisk er å starte opp en bedrift og treffe den ønskelige kundegruppen. Vi får kanskje erfare hvor viktige de valgene man tar er og hvor viktig det er å bruke tid på å komme til riktig beslutning. 

Lurer du på hvordan styring og kontroll i bedriften kan oppnås på en mer effektiv måte? Styringsmåten bedriften din benytter seg av kan være en faktor som kan effektiviseres. Styringssystemet OKR er et system mange av de største selskapene i verden benytter seg av. Hvorfor ikke gjøre som disse?

person holding green flower bud
Bilde hentet fra Unsplash

Først, hva er OKR?

OKR er et styringssystem som har til hensikt å øke gjennomføringskraften i bedriften. OKR er en forkortelse og står for «Objective, Key Results». Inevo forklarer OKR med «Objective», som er hva bedriften ønsker å oppnå? Altså målene som settes. Og «Key Results», som er hvordan man har tenkt å nå målene som er satt. Slagplanen for hvordan arbeidet skal utføres. 

 Systemet er utviklet for å være et enkelt og produktivt system. Konseptet går ut på å sette mål og delmål som skal nås. Det er viktig at målene som settes er målbare og gir fra seg resultater, gjerne i tallform. Dette medfører at det blir enklere å se hvorvidt målene er nådd og iverksette eventuelle tiltak for å utbedre om det skulle være nødvendig. 

Systemet skal hjelpe bedriften å holde fokus på de riktige oppgavene til enhver tid og samtidig sikre en god arbeidsfremdrift. OKR er et system hvor målene som settes er synlige for alle i bedriften og med det tilfører bedre kommunikasjon på tvers av avdelinger i bedriften. 

Hvem benytter seg av OKR?

Som skrevet tidligere i innlegget er OKR et styringssystem som mange av de største selskapene på verdensbasis benytter seg av. Inevo viser til store og anerkjente selskap som; Facebook, Google, Amazon, Netflix og Samsung, for å nevne noen. Dette er absolutte giganter som har oppnådd stor suksess verden over. Dette i seg selv er jo en god grunn til å i det minste gi OKR et forsøk. Disse store selskapene gjør helt klart veldig mye «riktig», så kanskje styringsformen er en del av suksessoppskriften?

Hvorfor benytte seg av OKR?

I enhver bedrift har ledelsen som oppgave å «lede» de ansatte på riktig vei. OKR er et system som skal effektivisere ledelsen, og gjøre det enklere å styre bedriften. Inevo peker på fire fordeler ved å benytte seg av et OKR system:

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene.
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår. 

Disse fire fordelen vil ofte hjelpe bedrifter å forbedre og effektivisere sitt virke. Med konkrete og synlige mål vet alle i bedriften hvilken vei man skal. Slik at alle kan dra i samme retning og med det samarbeide i større grad, også på tvers av interne avdelinger. Alle i bedriften får vite hva som er viktig for bedriften de jobber i. Det vil si hvilke målsetninger som er satt og strategien for å nå disse. Dette kan også gi en større tilhørighet hos de ansatte og øke arbeidsmoralen. OKR systemet gir også økt innsyn i progresjonen til alle i bedriften, med vurdering av målene som er satt underveis. Dette fører til at alle i bedriften har mulighet til å følge med på hva som skjer og hvordan fremdriften er. Kanskje vil dette gi mer mening til arbeidet som utføres, da man har mulighet til å se hva målet er og hvordan jobben som gjøres påvirker fremdriften. 

Hvordan innføre og bruke OKR?

Karl Philip Lund forklarer i artikkelen hvordan de innførte OKR i Inevo. Folk i Inevo følte at det var en mangel på struktur og mål i bedriften. Derfor innførte de sommeren 2018 styringssystemet OKR. Ettersom de aller fleste bedrifter som innfører OKR feiler i første omgang, valgte Inevo å bruke OKR internt for personlig og faglig utvikling. Det vil si at de etablert små grupper på 1 – 3 personer som fikk teste ut systemet. 

Dette er stegene som ble fulgt for å innføre OKR:

  1.  Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format.
  2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet. 
  3. Diskuter dine OKR med en leder. 
  4. Daglig leder godkjenner alle OKR.
  5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle. 
  6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp. 

OKR systemet består hovedsakelig av to deler, «Objectives» og «Key Results». For å bruke dette systemet i praksis er det viktig å utarbeide gode «Objectives» og gode «Key Results». 

«Objective» skal være en konkret og motiverende setning som beskriver hva som er målet. «Key Result» skal være måter man skal oppnå «objectives» på. Det er viktig at «Key Results» er målbare. Det vil si at man gjerne kan knytte et tall opp mot resultatet, da dette synliggjør statusen på en god måte.

Her er et eksempel på hvordan OKR kunne sett ut i praksis for meg som student:

Objective: Bli en bedre student, og oppnå enda bedre resultater.

Key result:

KR1: Tre timer selvstudie hver dag               5/10

KR2: Ivareta en god døgnrytme                    5/10

KR3: En time fysisk aktivitet hver dag           5/10

Ønsker du å lese mer om OKR? Les mer om OKR og hvordan dette har fungert for Inevo Her.

– Lars Erik Bjørkeng

Kildeliste:

Ett svar til “OKR en ny styringsmåte”

Hei Lars Erik 🙂

Godt jobbet! Jeg synes du skriver veldig bra og liker måten du har strukturert innlegget.

Det sagt bør du forholde deg til chicago-manualen når du kildehenviser.

Det er også veldig kult at du legger ved personlige eksempler på OKR´s 😀

Stå på 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *