Kategorier
Uncategorized

Hvordan skaffe seg en mentor og starte nettverksoppbygging

Hei!

I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave av Karl Philip Lund å gjennomføre et kurs laget av Paul Pesek. Kurset heter First Round og handler om hvordan man kan skaffe seg en mentor, forklart over åtte moduler. Videre har jeg skrevet en oppsummering av kurset.

photo of multicolored can wall decor
Bilde hentet fra Unsplash

Den første modulen i kurset handler om forholdet mellom den identiteten du har som student, med den identiteten du har som en profesjonell aktør i arbeidslivet. Man skulle kanskje tro at man identifiserer seg som en profesjonell aktør i det øyeblikket studenttilværelsen er ferdig og man beveger seg ut i arbeidslivet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så svarthvitt. Det kan ta tid å bygge opp selvtillit i arbeidslivet. Det er flere forskjeller på det å være student og jobbe i arbeidslivet. Studenter blir presentert store mengder med teori som skal være relevant for arbeidet som kommer i arbeidslivet. Forskjellen blir da at man i arbeidslivet skal bruke denne teorien i praksis. Dette er en overgang som vil ta noe tid å tilpasse seg. 

Modul 1. Din profesjonelle identitet

For å enklere kunne tilpasse seg kommer det godt med å ha en mentor man kan spørre. Modulen presenterer fem ulike egenskaper som vil hjelpe deg og kontakt potensielle mentorer for hjelp: 

Empati: Handler om å kunne se ting i perspektivet fra din potensielle mentor. 

Nysgjerrighet: Handler om å være tydelig på hvilke erfaringer som er interessante fra din mentor. 

Takknemlighet: Handler om å vise takknemlighet for innsatsen mentoren din legger inn. 

Relevansen: Handler om å forklare hvorfor samarbeidet er viktig for deg. 

Respekt: Dette innebærer at man skal behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. 

Modul 2. Finn en mentor via Linkedin

Linkedin er en kjent plattform for å knytte kontakt med aktører i arbeidslivet. Det medfører at det også er en god plattform å finne seg en mentor på. Isteden for å vente på at den perfekte mentorkandidaten skal dukke opp av seg selv, har man via Linkedin mulighet til å aktivt gå ut å lete etter den perfekte mentor. Modulen presenterer fire forskjellige metoder som kan brukes for å oppnå kontakt med nye mennesker.

Perfect overlapp: Dette er en metode som handler om å ta kontakt med personer du kan identifisere deg med. Det vil si en person som eksempelvis har gjennomført samme utdanning som deg selv. På den måten er utgangspunktet ved startet av arbeidslivet relativt likt. 

Great overlapp: Dette er en metode som handler om å ta kontakt med personer som har en relativt lik bakgrunn som deg. Ikke de som har gjennomført samme utdanning, men som opererer innenfor samme bransje som deg for eksempel. 

Similarities: Dette er en metode som handler om å kontakte personer som jobber eller har jobbet med noe du interesserer deg for, og som har gjennomført en lignende utdanning du befinner deg i eller har fullført. 

Someone interesting: Dette er en metode som handler om å kontakte personer du synes er interessante, uavhengig av utdanning.  

Modul 3. Hvordan kontakte personer via Linkedin

I denne modulen fokuseres det på hvordan man tar kontakt med personer ved bruk av Linkedin og ved bruk av mail. Linkedin ligner mer på en type sosialt medier, enn hva mail gjør. Dette fører med seg at terskelen gjerne er litt lavere på Linkedin, og det er derfor enklere og mindre formelt å sende en melding til en person. Modulen presenterer en liste med punkter man burde ha med når man kontakter en person for første gang. 

Meldingen man sender burde inneholde hvem du er, hvorfor du kontakter personen og hva du lurer på. 

Modul 4. Koordinering 

Denne modulen handler om hvordan du burde koordinere deg når du tar kontakt med personene du ønsker å komme i kontakt med. I modulen forklares det at det er tre punkt som er viktig for å planlegge kontakten. Først må man sette et tidspunkt for samtalen, deretter avtaler man på hvilken måte kommunikasjonen skal foregå. Eksempelvis ringe, et fysisk møte eller et digitalt møte. Det siste er å avklare telefonnummer om dette er den foretrukne kommunikasjonskanalen. 

Koordinering er viktig for å spare den potensielle mentoren for unødvendig bortkastet tid. God koordinering viser derfor respekt for andres tid, som vil settes pris på av de aller fleste folk i arbeidslivet med travle arbeidsdager. 

Modul 5. Navigasjon av samtale

Denne modulen handler om navigasjonen av samtalen. Modulen peker på de fem stegene som ble presentert i den første modulen. Dette innebærer at man er tydelig på tidspunktet for samtalen og presentasjon av seg selv. Det er også viktig å vise takknemlighet for at møtet blir gjennomført. 

Modul 6. Prototype på en profesjonell historie

Denne modulen handler om at du skal presentere din profesjonelle historie. Etter innledningen til samtalen er det på tide å starte en liten fordypning om deg. Her er det viktig å fokusere på å formidle historien på interessant måte slik at det ikke blir kjedelig å høre på. Prøve å unngå en skrytende tone, men fokusere på dine positive og negative erfaringer. 

Modulen forklarer disse punktene som essensielle:

  • Forklare hvem du er. 
  • Presentere dine ferdigheter og interesser. 
  • Forklare hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg. 
  • Hvor du er i din profesjonelle karriere i dag. 
  • Forklare hva du ønsker å få ut av denne samtalen. 

Modul 7. Research & questions

Den syvende modulen handler om hvordan man forbereder seg til samtalen man skal ha med den potensielle mentoren man har plukket seg ut. 

Modulen presenterer tre punkter man kan gjennomføre for å øke kvaliteten og stille mer forberedt til samtalen. 

  1. Lese igjennom Linkedin-profilen til personen og firmaet personen jobber for. 
  2. Søke på Google etter nye artikler og nyheter om firmaet. 
  3. Søke på Youtube. Her kan det være intervjuer eller lignende som er svært interessante. 

Modul 8. Bygge gode relasjoner

Denne modulen handler om å bygge gode relasjoner. Det vil si at man «pleier» forholdet etter at man har gjennomført samtalen. Det er lurt å vise tydelig takknemlighet for innsatsen din mentor har lagt ned. Dette kan gjøres ved å gi tydelig tilbakemelding hvor du bekrefter at du er fornøyd. 

Oppsummering

Det var lærerikt og interessant å gjennomføre dette kurset. Personlig har jeg ikke tenkt veldig mye på verdien som ligger i å ha en god mentor og hvilke muligheter dette kan gi. Kurset var bra laget med mye informasjon. Jeg anbefaler å ta kurset om du ønsker å lære mer om hvordan skaffe seg en mentor. 

Ønsker du å finne ut hvordan du skaffer deg en mentor? Trykk Her

-Lars Erik Røn Bjørkeng

Kildeliste:

Bilde:

Ett svar til “Hvordan skaffe seg en mentor og starte nettverksoppbygging”

Hei Lars Erik 🙂

Dette var et veldig bra innlegg, jeg liker at du redegjør for at dette er en oppsummering av kurset, og ikke egne påstander. Jeg synes også det er veldig fint at du oppfordrer leserne dine til videre lesing.

Det sagt kan du gjerne skrive en litt lenger innledning og konklusjon der du forsøker å selge inn kurset, eller påpeker enda mer viktigheten av å skaffe seg en mentor. Ellers synes jeg du svarer godt på innledningen i konklusjonen.

Du kan også gjerne bruke mer bilder for å bryte opp teksten enda mer.

Stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *