Kategorier
Uncategorized

Hvordan jeg lærer best

Denne gangen har våre foreleser Karl Philip Lund utfordret oss til å lage et videoinnlegg. Jeg har laget et lite videoinnlegg hvor jeg snakker litt om hvordan jeg lærer best.

Kategorier
Uncategorized

Hvordan skaffe seg en mentor og starte nettverksoppbygging

Hei!

I dette blogginnlegget har vi fått i oppgave av Karl Philip Lund å gjennomføre et kurs laget av Paul Pesek. Kurset heter First Round og handler om hvordan man kan skaffe seg en mentor, forklart over åtte moduler. Videre har jeg skrevet en oppsummering av kurset.

photo of multicolored can wall decor
Bilde hentet fra Unsplash

Den første modulen i kurset handler om forholdet mellom den identiteten du har som student, med den identiteten du har som en profesjonell aktør i arbeidslivet. Man skulle kanskje tro at man identifiserer seg som en profesjonell aktør i det øyeblikket studenttilværelsen er ferdig og man beveger seg ut i arbeidslivet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis så svarthvitt. Det kan ta tid å bygge opp selvtillit i arbeidslivet. Det er flere forskjeller på det å være student og jobbe i arbeidslivet. Studenter blir presentert store mengder med teori som skal være relevant for arbeidet som kommer i arbeidslivet. Forskjellen blir da at man i arbeidslivet skal bruke denne teorien i praksis. Dette er en overgang som vil ta noe tid å tilpasse seg. 

Modul 1. Din profesjonelle identitet

For å enklere kunne tilpasse seg kommer det godt med å ha en mentor man kan spørre. Modulen presenterer fem ulike egenskaper som vil hjelpe deg og kontakt potensielle mentorer for hjelp: 

Empati: Handler om å kunne se ting i perspektivet fra din potensielle mentor. 

Nysgjerrighet: Handler om å være tydelig på hvilke erfaringer som er interessante fra din mentor. 

Takknemlighet: Handler om å vise takknemlighet for innsatsen mentoren din legger inn. 

Relevansen: Handler om å forklare hvorfor samarbeidet er viktig for deg. 

Respekt: Dette innebærer at man skal behandle andre som man selv ønsker å bli behandlet. 

Modul 2. Finn en mentor via Linkedin

Linkedin er en kjent plattform for å knytte kontakt med aktører i arbeidslivet. Det medfører at det også er en god plattform å finne seg en mentor på. Isteden for å vente på at den perfekte mentorkandidaten skal dukke opp av seg selv, har man via Linkedin mulighet til å aktivt gå ut å lete etter den perfekte mentor. Modulen presenterer fire forskjellige metoder som kan brukes for å oppnå kontakt med nye mennesker.

Perfect overlapp: Dette er en metode som handler om å ta kontakt med personer du kan identifisere deg med. Det vil si en person som eksempelvis har gjennomført samme utdanning som deg selv. På den måten er utgangspunktet ved startet av arbeidslivet relativt likt. 

Great overlapp: Dette er en metode som handler om å ta kontakt med personer som har en relativt lik bakgrunn som deg. Ikke de som har gjennomført samme utdanning, men som opererer innenfor samme bransje som deg for eksempel. 

Similarities: Dette er en metode som handler om å kontakte personer som jobber eller har jobbet med noe du interesserer deg for, og som har gjennomført en lignende utdanning du befinner deg i eller har fullført. 

Someone interesting: Dette er en metode som handler om å kontakte personer du synes er interessante, uavhengig av utdanning.  

Modul 3. Hvordan kontakte personer via Linkedin

I denne modulen fokuseres det på hvordan man tar kontakt med personer ved bruk av Linkedin og ved bruk av mail. Linkedin ligner mer på en type sosialt medier, enn hva mail gjør. Dette fører med seg at terskelen gjerne er litt lavere på Linkedin, og det er derfor enklere og mindre formelt å sende en melding til en person. Modulen presenterer en liste med punkter man burde ha med når man kontakter en person for første gang. 

Meldingen man sender burde inneholde hvem du er, hvorfor du kontakter personen og hva du lurer på. 

Modul 4. Koordinering 

Denne modulen handler om hvordan du burde koordinere deg når du tar kontakt med personene du ønsker å komme i kontakt med. I modulen forklares det at det er tre punkt som er viktig for å planlegge kontakten. Først må man sette et tidspunkt for samtalen, deretter avtaler man på hvilken måte kommunikasjonen skal foregå. Eksempelvis ringe, et fysisk møte eller et digitalt møte. Det siste er å avklare telefonnummer om dette er den foretrukne kommunikasjonskanalen. 

Koordinering er viktig for å spare den potensielle mentoren for unødvendig bortkastet tid. God koordinering viser derfor respekt for andres tid, som vil settes pris på av de aller fleste folk i arbeidslivet med travle arbeidsdager. 

Modul 5. Navigasjon av samtale

Denne modulen handler om navigasjonen av samtalen. Modulen peker på de fem stegene som ble presentert i den første modulen. Dette innebærer at man er tydelig på tidspunktet for samtalen og presentasjon av seg selv. Det er også viktig å vise takknemlighet for at møtet blir gjennomført. 

Modul 6. Prototype på en profesjonell historie

Denne modulen handler om at du skal presentere din profesjonelle historie. Etter innledningen til samtalen er det på tide å starte en liten fordypning om deg. Her er det viktig å fokusere på å formidle historien på interessant måte slik at det ikke blir kjedelig å høre på. Prøve å unngå en skrytende tone, men fokusere på dine positive og negative erfaringer. 

Modulen forklarer disse punktene som essensielle:

 • Forklare hvem du er. 
 • Presentere dine ferdigheter og interesser. 
 • Forklare hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg. 
 • Hvor du er i din profesjonelle karriere i dag. 
 • Forklare hva du ønsker å få ut av denne samtalen. 

Modul 7. Research & questions

Den syvende modulen handler om hvordan man forbereder seg til samtalen man skal ha med den potensielle mentoren man har plukket seg ut. 

Modulen presenterer tre punkter man kan gjennomføre for å øke kvaliteten og stille mer forberedt til samtalen. 

 1. Lese igjennom Linkedin-profilen til personen og firmaet personen jobber for. 
 2. Søke på Google etter nye artikler og nyheter om firmaet. 
 3. Søke på Youtube. Her kan det være intervjuer eller lignende som er svært interessante. 

Modul 8. Bygge gode relasjoner

Denne modulen handler om å bygge gode relasjoner. Det vil si at man «pleier» forholdet etter at man har gjennomført samtalen. Det er lurt å vise tydelig takknemlighet for innsatsen din mentor har lagt ned. Dette kan gjøres ved å gi tydelig tilbakemelding hvor du bekrefter at du er fornøyd. 

Oppsummering

Det var lærerikt og interessant å gjennomføre dette kurset. Personlig har jeg ikke tenkt veldig mye på verdien som ligger i å ha en god mentor og hvilke muligheter dette kan gi. Kurset var bra laget med mye informasjon. Jeg anbefaler å ta kurset om du ønsker å lære mer om hvordan skaffe seg en mentor. 

Ønsker du å finne ut hvordan du skaffer deg en mentor? Trykk Her

-Lars Erik Røn Bjørkeng

Kildeliste:

Bilde:

Kategorier
Uncategorized

OKR en ny styringsmåte

Hei igjen!

Da er ferien over og vi skal starte opp en ny del i valgfaget Digital markedsføring. Før ferien fullførte vi den andre delen med Cecilie Staude og dette var en spennende og interessant del. Nå skal vi i gang med en ny del med Karl Philip Lund som foreleser. Denne delen har e-varehandel som tema og dette skal bli veldig spennende å lære mer om. Vi skal også lage våre egne nettbutikker i grupper på 3 – 5 elever. Dette gleder jeg meg veldig til fordi det åpner for mange spennende erfaringer og utfordringer. Det å starte en egen nettbutikk er også veldig relevant for arbeidslivet, og vil «tvinge» oss til å tenke over og ta beslutninger på lik linje som aktører i markedet. På den måten vil dette kanskje vise hvor vanskelig det faktisk er å starte opp en bedrift og treffe den ønskelige kundegruppen. Vi får kanskje erfare hvor viktige de valgene man tar er og hvor viktig det er å bruke tid på å komme til riktig beslutning. 

Lurer du på hvordan styring og kontroll i bedriften kan oppnås på en mer effektiv måte? Styringsmåten bedriften din benytter seg av kan være en faktor som kan effektiviseres. Styringssystemet OKR er et system mange av de største selskapene i verden benytter seg av. Hvorfor ikke gjøre som disse?

person holding green flower bud
Bilde hentet fra Unsplash

Først, hva er OKR?

OKR er et styringssystem som har til hensikt å øke gjennomføringskraften i bedriften. OKR er en forkortelse og står for «Objective, Key Results». Inevo forklarer OKR med «Objective», som er hva bedriften ønsker å oppnå? Altså målene som settes. Og «Key Results», som er hvordan man har tenkt å nå målene som er satt. Slagplanen for hvordan arbeidet skal utføres. 

 Systemet er utviklet for å være et enkelt og produktivt system. Konseptet går ut på å sette mål og delmål som skal nås. Det er viktig at målene som settes er målbare og gir fra seg resultater, gjerne i tallform. Dette medfører at det blir enklere å se hvorvidt målene er nådd og iverksette eventuelle tiltak for å utbedre om det skulle være nødvendig. 

Systemet skal hjelpe bedriften å holde fokus på de riktige oppgavene til enhver tid og samtidig sikre en god arbeidsfremdrift. OKR er et system hvor målene som settes er synlige for alle i bedriften og med det tilfører bedre kommunikasjon på tvers av avdelinger i bedriften. 

Hvem benytter seg av OKR?

Som skrevet tidligere i innlegget er OKR et styringssystem som mange av de største selskapene på verdensbasis benytter seg av. Inevo viser til store og anerkjente selskap som; Facebook, Google, Amazon, Netflix og Samsung, for å nevne noen. Dette er absolutte giganter som har oppnådd stor suksess verden over. Dette i seg selv er jo en god grunn til å i det minste gi OKR et forsøk. Disse store selskapene gjør helt klart veldig mye «riktig», så kanskje styringsformen er en del av suksessoppskriften?

Hvorfor benytte seg av OKR?

I enhver bedrift har ledelsen som oppgave å «lede» de ansatte på riktig vei. OKR er et system som skal effektivisere ledelsen, og gjøre det enklere å styre bedriften. Inevo peker på fire fordeler ved å benytte seg av et OKR system:

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten.
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig.
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene.
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår. 

Disse fire fordelen vil ofte hjelpe bedrifter å forbedre og effektivisere sitt virke. Med konkrete og synlige mål vet alle i bedriften hvilken vei man skal. Slik at alle kan dra i samme retning og med det samarbeide i større grad, også på tvers av interne avdelinger. Alle i bedriften får vite hva som er viktig for bedriften de jobber i. Det vil si hvilke målsetninger som er satt og strategien for å nå disse. Dette kan også gi en større tilhørighet hos de ansatte og øke arbeidsmoralen. OKR systemet gir også økt innsyn i progresjonen til alle i bedriften, med vurdering av målene som er satt underveis. Dette fører til at alle i bedriften har mulighet til å følge med på hva som skjer og hvordan fremdriften er. Kanskje vil dette gi mer mening til arbeidet som utføres, da man har mulighet til å se hva målet er og hvordan jobben som gjøres påvirker fremdriften. 

Hvordan innføre og bruke OKR?

Karl Philip Lund forklarer i artikkelen hvordan de innførte OKR i Inevo. Folk i Inevo følte at det var en mangel på struktur og mål i bedriften. Derfor innførte de sommeren 2018 styringssystemet OKR. Ettersom de aller fleste bedrifter som innfører OKR feiler i første omgang, valgte Inevo å bruke OKR internt for personlig og faglig utvikling. Det vil si at de etablert små grupper på 1 – 3 personer som fikk teste ut systemet. 

Dette er stegene som ble fulgt for å innføre OKR:

 1.  Fortell hva du ønsker å oppnå i det neste kvartalet i OKR-format.
 2. Sjekk at dine OKR er i tråd med firmaet. 
 3. Diskuter dine OKR med en leder. 
 4. Daglig leder godkjenner alle OKR.
 5. Alle publiserer sine OKR på et sted som er synlig for alle. 
 6. Vi kjører ukentlige oppdateringer i Basecamp. 

OKR systemet består hovedsakelig av to deler, «Objectives» og «Key Results». For å bruke dette systemet i praksis er det viktig å utarbeide gode «Objectives» og gode «Key Results». 

«Objective» skal være en konkret og motiverende setning som beskriver hva som er målet. «Key Result» skal være måter man skal oppnå «objectives» på. Det er viktig at «Key Results» er målbare. Det vil si at man gjerne kan knytte et tall opp mot resultatet, da dette synliggjør statusen på en god måte.

Her er et eksempel på hvordan OKR kunne sett ut i praksis for meg som student:

Objective: Bli en bedre student, og oppnå enda bedre resultater.

Key result:

KR1: Tre timer selvstudie hver dag               5/10

KR2: Ivareta en god døgnrytme                    5/10

KR3: En time fysisk aktivitet hver dag           5/10

Ønsker du å lese mer om OKR? Les mer om OKR og hvordan dette har fungert for Inevo Her.

– Lars Erik Bjørkeng

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

H&M og klesbransjen om 5 – 10 år

Hei igjen! 

En liten stund siden sist nå. I mitt forrige blogginnlegg skrev jeg litt om FNs bærekrafts mål og hvilke av disse som er mest relevant for Hennes & Mauritz. Det var interessant å se på de ulike bærekrafts målene FN har lansert og hvordan Hennes & Mauritz jobber mot de 17 forskjellige målene. I dette innlegget skal jeg skrive litt om hvordan og hvilke bærekraftstiltak Hennes & Mauritz benytter seg av. Jeg skal også se på hvordan klesbransjen, som Hennes & Mauritz er en stor aktør i, kommer til å se ut om 5 – 10 år, med fokus på bærekraft. 

Bærekraft

Bærekraft er et tema som i nyere tid har blitt mer og mer populært. Dette omhandler miljøet og er et viktig tema som mange føler sterkt for. Dette kan vi se i samfunnet med stadig protester og streiker. Et eksempel på dette er «skolestreik for klima» som ble igangsatt av den verdenskjente miljøaktivisten Greta Thunberg. Dette var en aksjon som gikk ut på at Greta streiket fra sin skolegang hver fredag for miljøsaken. Senere spredte dette fenomenet seg verden over og fikk oppmerksomhet verden rundt. Klimasaken har vært aktuell i en del år, men med eksempler som disse øker fokuset på bærekraft og miljø blant menneskene i samfunnet. Forbrukerne vil da kreve at bedriftene utvikler seg med nye innovative teknologier og måter å gjøre ting på, med fokus på bærekraftige løsninger. 

green plant
Bilde av Noah Buscher fra Unsplash

Hennes & Mauritz tiltak

Som jeg har skrevet tidligere er Hennes & Mauritz en stor aktør i klesbransjen på verdensbasis. Klesbutikkjeden tilbyr oss som forbrukere klær og andre produkter til en rimelig pris med relativt god kvalitet. For at miljøet skal bli tatt på alvor er det viktig at store selskaper som Hennes & Mauritz er med på utviklingen av nye bærekraftige løsninger. 

Hennes & Mauritz har tenkt på bærekraft og tatt dette alvorlig. De har lansert en kampanje som heter «Let`s change». Hensikten med denne kampanjen er å prøve å endre moreindustrien, da med et bærekraftig perspektiv. Implementert i denne kampanjen finner vi ulike mål. Et av disse målene er kalt «Let`s be fair», som handler om rettighetene til de som arbeider med å lage klær rundt om i verden. Arbeiderene fortjener en rettferdig lønn og de fortjener trygge og gode arbeidsforhold. Et annet mål er kalt «Let`s close the loop». Dette er et mål som handler om gjenbruk av ressurser. Resirkulering og reparering av allerede produserte klær og produkter. De skriver på sin nettside at under 1 % av alle materialer som går med i produksjon blir gjenbrukt. Det vil si at det er et stort forbedringspotensial og her er nettopp bærekraft nøkkelordet.

Denne kampanjen er et godt tiltak iverksatt av Hennes & Mauritz. I kampanjen settes det delmål som skal oppnås innen X antall år. Dette er positivt fordi man da enklere vet hvor man skal, samtidig som det gir en pekepinn på om tiltakene faktisk fungerer. Eksempelvis har Hennes & Mauritz produsert en jeans bestående av 100 % resirkulert bomull. 

Klesbransjen om 5 – 10 år

Bærekraft har hatt et økende fokus i dagens samfunn. Hennes & Mauritz har allerede satt sitt standpunkt ved å velge å fokusere på dette. Med et økt fokus på bærekraft vil forbrukerne også med tiden forlange bærekraftige og miljøvennlige produkter og tjenester. For at verden skal bli best mulig å leve i for fremtidige generasjoner er det viktig å ta dette på alvor. FNs bærekraftsmål er et godt eksempel på gode internasjonale løsninger. Regler som alle må følge uavhengig av landegrenser. 

Det er selvfølgelig vanskelig å si hvordan klesbransjen vil se ut om 5 – 10 år, men personlig tror jeg at klær som er resirkulerte og bærekraftige nærmest vil være en selvfølge i fremtiden. Forbrukerne vil i økende grad gjøre mer bevisste produktvalg i forhold til klesinnkjøp, og dermed må bransjen levere. Man kan i det minste håpe.

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Bærekraftmål Hennes & Mauritz

Hei igjen!

I dette blogginnlegget skal jeg skrive litt om FNs bærekrafts mål og hvilke av disse målene som er mest relevant for Hennes & Mauritz. Hennes & Mauritz er virksomheten jeg og min gruppe har valgt å skrive eksamensoppgaven vår om. FNs bærekrafts mål er interessante og relevante ettersom det i denne delen som kalles sosial kommunikasjon, foreligger et bærekraftig fokus. Bærekraftige mål er viktig å strekke seg mot for å oppnå nye bærekraftige metoder å bedrive sitt virke på. Dette fordi planeten vi bor på «sliter» og tiden er i ferd med å renne ut. 

Hva er Hennes & Mauritz?

De alle fleste har enten hørt om eller har et forhold til Hennes & Mauritz på en eller annen måte. Henne & Mauritz er en verdens kjent butikkjede som ble etabler allerede i 1947. Kjeden kommer i fra Sverige og har med årene bygge seg opp til å bli blant de største merkenavnene som finnes. Hennes & Mauritz tilbyr produkter til hjemmet, men de er aller mest kjent som en klesbutikk. De har spesialisert seg på klær og produserer og selger store menger med dette verden over. 

Skjermbilde hentet fra FN.no

FNs bærekraftmål

Hva er FNs bærekraftmål? FNs bærekraftmål er en plan som har som formål å på sikt klare å utrydde all fattigdom, ulikheter og klimautslipp i verden. Dette er en plan som fungerer som en veiviser for land og andre næringsdrivende i vår verden. Dette for å sette fokus på hvor viktig det faktisk er med en bærekraftig utvikling. Visjonen er å utrydde disse problemene innen 2030 og med det redde jordkloden og gjør livet enklere for alle som bor på den. 

Planen inneholder 17 mål som vi ser på bildet overfor. Under disse finner vi også 169 delmål. Disse målene dekker totalt sett veldig mye, og vil om innfridd gjør verden til et bedre sted å leve på. Grunnen til dette er at det er viktig å hjelp alle, også utviklingsland. Et hovedprinsipp da disse bærekraftmålene ble konstruert var, «leaving no one behind». Dette betyr at ingen skal utelates, og det blir lagt ekstra vekt på utsatte folkegrupper. Dette er grupper som av ulike årsaker har enklere for å bli ekskludert i samfunnet. Eksempel på slike grupper er flyktninger, ettersom disse befinner seg i en svært sårbar posisjon, eller religiøse minoriteter. 

Hvilke bærekrafts mål er relevant for Hennes & Mauritz?

Bildet overfor viser alle de 17 målene FN har definert. Hvilket av disse målene er spesielt aktuelle for Hennes & Mauritz? Hennes & Mauritz er som sagt en stor kjede med mange butikker verden over. Med dette er Hennes & Mauritz avhengig av store produksjonsfabrikker og er dermed en stor aktør i industrien.

Det er spesielt tre av de 17 målene jeg tenker er ekstra aktuelle for Hennes & Mauritz. Dette er mål nummer 9. industri, innovasjon og infrastruktur12. ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene. Det 9. målet handler om industri og det er nettopp derfor jeg tenker at dette er et aktuelt mål for Hennes & Mauritz. Ettersom Hennes & Mauritz er en stor kjede på verdensbasis, er de også en stor aktør i industrien også. Det 12. målet handler om forbruk og produksjon som er veldig aktuelt for Hennes & Mauritz. Ved å lansere ulike tiltak for gjenbruk av klær, vil det være veldig ressursbesparende. Samtidig som produksjon kan optimaliseres. Det 13. målet handler om å stoppe klimaendringene, og dette er et mål som gjelder alle. Alle må bidra for å bedre klimasituasjonen. 

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Kundereisen og målgruppen til H&M

Denne uken har vi startet på del 2 i valgfaget digital markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Denne delen handler om sosial kommunikasjon og ledes av foreleser Cecilie Staude. Nå er vi ferdig med de første forelesningene i denne delen og det har vært en interessant start. Denne delen har også et bærekraftig fokus som jeg syns er veldig viktig og interessant. 

I denne delen skal vi gjennomføre en gruppeeksamen og i den anledning har min gruppe valgt å skrive om nettopp Hennes & Mauritz. Dette medfører at jeg i dette blogginnlegget skal skrive litt om kundereisen til målgruppen til Hennes & Mauritz. Jeg skal prøve å definere Hennes & Mauritz sin målgruppe og forklare deres kundereise 

Bilde av Afif Kusuma fra Unsplash

Kundereisen til Hennes & Mauritz

Først skal vi se på kundereisen til Hennes & Mauritz, men hva er egentlig en kundereise? 

En artikkel publisert av Tur.Digital definerer en kundereise på denne måte; «prosessen noen går gjennom på veien til å bli din kunde». Kort forklar vil det si at fra behovet hos kunden oppstår, til kjøpet er gjennomført kan kalles kundereisen. 

Kundereisen forklarer alle stegen kunden beveger seg igjennom i løpet av kjøpsprosessen.  For å forenkle forståelsen av kundereisen deles den inn i tre deler. Disse delene er Oppmerksomhetvurdering og selge

 1. Oppmerksomhet er når kunden opplever at et behov avdekkes. Et problem oppstår som man må løse på en eller annen måte. Her begynner kunden å se seg om etter produkter som kan løse dette problemet. For eksempel i Hennes & Mauritz sitt tilfelle kan et behov om å trenge en ny bukse oppstå. Kunden begynner da å se etter et produkt som kan dekke dette behovet, og kunden kan da se etter en bukse i Hennes & Mauritz sitt produktutvalg. 
 2. Vurdering er det neste steget. Når behovet er avdekket starter søken etter løsninger. Da kan kunden se til de ulike produktene som kan løse problemet og vurdere hvilket av disse produktene som vil passe best. Kunden har da mulighet til å vurdere de ulike leverandørene av aktuelle produkter. For Hennes & Mauritz er det da viktig med gode presentasjoner av sine produkter på nettsiden og i butikkene. 
 3. Selge er det siste steget. Dette innebærer at kunden bestemmer seg for et produkt som vil løse problemet eller dekke behovet på en god nok måte. Kunden kan da avgjøre om en ønsker å kjøpe eller ikke kjøpe produktet. Det er viktig for Hennes & Mauritz at de leverer gode produkter med god kvalitet slik at kundene blir fornøyde.

Målgruppen til Hennes & Mauritz

For å forklare målgruppen til Hennes & Mauritz må vi først se på hva en målgruppe er. I følge Store norske leksikon er en målgruppe, «en betegnelse på en gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er rettet inn mot». En Målgruppe er da en definert gruppe mennesker man ønsker å treffe med sin markedsføring. Ettersom Hennes & Mauritz er en butikk som hovedsakelig leverer klær er målgruppen personer som anses som kunder. Hennes & Mauritz tilbyr klær til både menn og damer, og både jenter og gutter. Dette ser man på deres nettbutikk hvor det er ulike kategorier å velge imellom som herredame og barn. Dette ser man også i butikkene hvor man finner herreavdelinger, kvinneavdelinger og barneavdelinger. Med andre ord, folk i alle aldere. Klærne som tilbys er også relativt billige som tilsier at det siktes på personer med gjennomsnittlig inntekt. Det vil si at målgruppen er veldig stor, som igjen gir mulighet for et stort inntjeningspotensial.

-Lars Erik Bjørkeng

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Refleksjonsnotat

Da er første bolken i valgfaget Digital markedsføring (DIG2103) snart over og i dette refleksjonsnotatet skal jeg kort gå igjennom hva jeg har lært så langt. Arne Krokan har fulgt oss gjennom de første ukene i kurset, og jeg kan si at det har vært en lærerik start. Selv om det har vært mye å gjøre med oppstart av egen blogg, innleveringer og forelesninger. 

Vi startet med å lære om digitale plattformer og teknologier som stadig utvikles og skaper samfunnsendringer. 

Teknologier som 3D-print og kunstig intelligens er eksempler på utvikling som vil kunne endre samfunnet vi lever i. I dag kan vi faktisk 3D-printe hele hus på under 24 timer. Da kan det jo tenkes at yrker som snekkere blir overflødig med tiden. Kunstig intelligens kan stadig ta på seg flere typer jobber og tilby stadig flere utviklede tjenester. Eksempelvis at kunstig intelligens klarer å forutse utfallet i juridiske saker. Basert på tidligere saker kan kunstig intelligens vurdere seg fram til utfallet i juridiske saker og med dette effektivisere den juridiske prosessen med kontroll og oversikt over relevante dokumenter.  Dette er teknologier med stort potensial og som stadig utvikles. Dette reiser spørsmålet om arbeidsplasser som kanskje forsvinner i fremtiden som en konsekvens av utviklingen, hva skal disse menneskene gjøre da?

Videre i bolken har vi lært om digital økonomi og hvordan dette er forskjellig fra tradisjonell industriøkonomi. Vi har lært om begreper som transaksjonskostnader og hvordan disse kan senkes ved bruk av digitale plattformer. Vi har også lært om nettverkseffekter, increasing returns og commodities. Hvordan dette skapes og hvorfor dette er veldig effektivt. 

Det har vært interessant å få en introduksjon til disse temaene og å lære om potensialet og framtidsutsiktene for digitalisering i samfunnet. Personlig syns jeg vi har lært veldig mye interessant disse første ukene. Det har vært mye å sette seg inn i, men det har gått greit. Det jeg har fått ut av disse første ukene er en litt dypere forståelse av hvordan forretning foregår digitalt. Jeg har også begynt å tenke på at vi i fremtiden kanskje må være enda mer åpne for endring. Jeg blir kanskje nødt til å ta enda mer etter- utdanning enn mine foreldre har måtte gjøre. Kanskje måtte bytte jobb oftere enn før. Jeg tror det er viktig å møte utfordringene som kommer med et åpent sinn, og gjøre det beste ut av situasjonen. Det blir kanskje viktigere enn noen gang å dyrke kunnskapshungeren for å kunne enda bedre følge endringene i samfunnet, slik at man til enhver tid er oppdatert på sitt fagfelt. 

– Lars Erik Røn Bjørkeng

Kategorier
Uncategorized

Hva kan blokkjeder brukes til i Norge?

Denne gangen har vi fått i oppgave av Arne Krokan å skrive om blokkjeder og kryptovaluta. Dette er nye teknologier som jeg personlig ikke har stor kjennskap til foreløpig. I dette innlegget skal jeg prøve å forklare denne formen for teknologi på en forståelig måte og prøve å finne ut hva denne formen for teknologi kan gi Norge i fremtiden. Min nærmeste kunnskap til denne formen for teknologi er det lille jeg har hørte om Bitcoin da denne kryptovalutaen skøyt i været og mange tjente store summer på dette. 

Hva er blokkjeder?

Det er ikke så lett å forstå hva blokkjedeteknologi faktisk er for noe og hvordan det fungerer. Snl.no skriver i sin artikkel at en blokkjede er; «En desentralisert og distribuert digital «regnskapsbok» som gjør det mulig å registrere, spore og synliggjøre alle digitale transaksjoner». Ble du noe klokere av denne definisjonen? Fremdeles ikke så lett å forstå kanskje. For å klargjøre definisjonen litt kan det være lurt å se på hvordan teknologien fungerer. Heldigvis forklares det videre i artikkelen hvordan en blokkjede er bygd opp og fungerer. En blokkjede er bygd opp av flere «blokker». Kjeden starter alltid med en såkalt «foreldreblokk», som det lagres data i. Typiske data kan være transaksjoner av verdi mellom to parter. Det legges jevnlig til nye blokker, som danner blokkjeden. Når det er lagret en viss mengde med data, dannes det en ny blokk. For å forklare det på en enkel måte kan man si at en blokkjede fungerer på samme måte som et regnskap for kryptovaluta. 

Grunnen til at man bruker denne teknologien er for å gjøre den «normale» formen for handel tryggere. Vanligvis betaler man med et bankkort, som en bank har kontroll over. Ved bruk av blokkjeder fjerner man den tredjeparten i handelen. Dette kan da føre til at handelen blir tryggere, og det spesielt i land som kanskje sliter med korrupsjon og myndigheter som ikke er helt til å stole på. 

blue and red line illustration
Bilde av Pierre Borthiry fra Unsplash

Hva kan dette brukes til?

Deloitte har publisert en interessant artikkel om blokkjeder. I artikkelen forklarer de generelt hva blokkjeder er og hva denne teknologien kan brukes til. De skriver også om hvordan denne teknologien kan hjelpe ulike bransjer til å bli både sikrere og øke effektiviteten. Eksempelvis vil blokkjeder kunne øke sikkerheten, personvernet og effektiviteten i helsesektoren eller gi styrket IT-sikkerhet i offentlig sektor. Dette er interessant og gir oss et bilde på hva slags effekter en implementering av denne teknologien muligens vil gi. 

Deloitte peker i artikkelen hovedsakelig på tre bruksområder for denne type teknologi i Norge.

«Sykehusjournaler uten avvik og med transparent dokumentasjon»

Når pasienter behandles på sykehus er det en stor mengde informasjon som dokumenteres og arkiveres. Det kan være diagnoser, sykdomshistorikk, røntgenbilder og blodprøver. Denne informasjonen er tilgjengelig på sykehuset, men den burde også være tilgjengelig for pasienten. Hvis man tar i bruk blokkjedeteknologien åpnes mulighetene for å gi pasienter tilgang til denne informasjonen. Dette gir større informasjonsflyt til pasienten og til andre sykehus om det skulle være aktuelt. 

«Spore betalinger og øremerkede bistandspenger»

Dette handler om at det brukes store ressurser på å dokumentere at offentlig pengebruk foregår korrekt. For eksempel at penger som skal gå til bistand i utviklingsland faktisk går til dette formålet. Det krever oppfølging av pengebruken for å holde kontroll på dette i dag. Ved bruk av blokkjeder kunne man enklere fulgt pengene og avdekket hva de benyttes til.

«Sikre konsistens i offentlig data» 

I Norge har vi en «Grunnbok» som inneholder en oversikt over eiendom og hvem som eier eiendommene. Imidlertid finnes det andre eiendomsregistre i de forskjellige kommunene i landet. Disse registrene inneholder en oversikt over radonforekomst, rasfare og brannfare, men ikke nødvendigvis alle registrene stemmer overens. Ved bruk av blokkjeder kan man effektivisere dette ved å samle informasjonen på et sted. 

Konklusjon

Denne formen for teknologi er litt vanskelig å fullt ut forstå, men om man ser på de ulike bruksområdene får man et mer fullstendig bilde. Det har vært interessant å dykke litt dypere og utforske denne teknologien. Personlig er det foreløpig litt vanskelig å definere akkurat hvordan teknologien fungerer. Dette gleder jeg meg til å lære mer om i forelesning med Arne Krokan

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Hva er ekkokammer og filterbobler?

Da fikk vi en ny bloggoppgave ar Arne Krokan, og denne gangen skal jeg skrive litt om fenomenene «ekkokammer» og «filterbobler». Jeg syns dette er interessante fenomener. I innlegget skal jeg prøve å forklare hva de forskjellige fenomenene er, hvordan de oppstår og hvilke konsekvenser de fører med seg. 

Filterboble

Det ligger litt i ordet at filterbobler handler om filtrering. Filtrering av informasjon som siles ut for å treffe individet. Informasjon er viktig for oss, og er til hjelp når vi skal foreta ulike valg og beslutninger. 

Filterbobler handler om at man får filtrert informasjon rettet mot seg, ufrivillig. Vi finner informasjon gjennom ulike søkemotorer vi bruker, og gjennom sosiale medier. Facebook og Google er to giganter i den digitale verdenen. Begge disse selskapene benytter seg av mekanismer som skal filtrere ut det som antas å være «uvesentlig» informasjon for deg. Slike selskaper sitter på store mengder data og klarer derfor å konstruere en slags internettprofil av deg som person. Profilen kan basere seg på tidligere aktiviteter som «liker klikk» og søkehistorikk. Det vil si at disse plattformene vil hente mer og mer informasjon om deg etter hvert som årene går. Ut ifra denne innhentingen av informasjon sorterer Google og Facebook ut informasjonen som antas å ikke være relevant for deg. Dette vil medføre at enkelte nettsider vil bli prioritert vekk, og man får derfor kun tilgang på en mer begrenset mengde informasjon. Det er mulig å unngå filterboblene ved å benytte seg av ulike nettlesere som ikke samler inn informasjon om deg på samme måte som gigantene Google og Facebook gjør. (Krokan 2017, 91)

En søkemotor som ikke lagrer noe data om deg er, «Duckduckgo». Denne søkemotoren er imidlertid ikke like «god» som Google, i form av at man ikke får en like diger informasjonsmasse, men man får til gjengjeld en mer anonym tilværelse. 

black iphone 4 on brown wooden table
Bilde av Dole777 fra Unsplash

Ekkokammer

Det finnes også et fenomen som kalles for «ekkokammer». Wikipedia skriver at ekkokammer er; «en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe». Det vil si at det samles likesinnede folk som dyrker sine meninger og hauser hverandre opp. Personer oppsøker andre med samme meninger og holdninger, kanskje for å føle på en tilhørighet og å kjenne på et kollektivt samhold. 

Dette fenomenet er å anse som frivillig ettersom det består av dannete grupper. Grunnen til å at dette forekommer kan være menneskets ønske om å ha rett. Ved å for eksempel gå og gruble over en sak og med tiden overbevise seg selv om at din egen mening er den eneste som kan være riktig. Det er da enkelt å trekke seg mot andre med like meninger, og dermed blir gruppene dannet. Ved kommunikasjon som retter seg utelukkende mot likesinnede, forsvinner den kritiske tenkningen, og synspunkt og meninger selv forsterkes. 

Fenomenenes konsekvenser

Hvilke konsekvenser følger med når slike fenomener dukker opp. Disse to fenomenene er ulike, i den grad den ene oppstår ufrivillig (filterboble) og den andre oppstår frivillig (ekkokammer). 

Ved filterbobler kan det tenkes at etter hvert som søkemotoren eller den sosiale plattformen som benyttes, siler ut informasjon som ikke passer din profil, går man fremdeles glipp av mye relevant informasjon. Eksempelvis i USA, hvor det er to politiske retninger og hver retning har et nyhetsbyrå som ukritisk publiserer til fordel for sitt politiske standpunkt. Dette blir en slags filteboble, fordi folk får et unyansert bilde av sannheten. Dette kan med tiden føre til store splittelser i samfunnet som vi ser nå til dags i USA. Med opptøyer og angrep på demokratiet.

En annen konsekvens av filterboblen kan være at man får spesifikk rettet markedsføring. Dette kan være positivt fordi dette sparer deg for tid som man kan bruke på noe annet. Kanskje dukker det opp flere produkter fra samme kategori som det du interesserer deg for. Fo eksempel en type idrett, hvor du blir presentert idrettsutstyr fra ulike leverandører.

Personer som utsettes for ekkokammer kan jeg også tenke med til at vil fremkalle relativt like konsekvenser som ved filterbobler. I motsetning til filterbobler så er ekkokamre «frivillige» å delta i. Dette er noe man gjerne oppsøker for å finne likesinnede folk med samme holdninger og synspunkter. Folk med eksempelvis like politiske holdninger eller like interesser. Faren med dette tror jeg da ligger i at dine politiske synspunkter bare vil bli forsterket og muligens enda mer «ekstreme». Ettersom man sjeldnere opplever å få kritiske spørsmål, som igjen kan føre til refleksjon og en mer rasjonelle holdninger. 

Kildeliste:

Kategorier
Uncategorized

Plattformtjenesten Finn.no

Forelesningen 19. januar er overstått og vi har fått en ny bloggoppgave av foreleser Arne Krokan. I tidligere blogginnlegg har jeg skrevet litt generelt om hva digitale plattformer er, og i denne bloggoppgaven skal jeg ta for meg en plattformtjeneste jeg synes er interessant. Jeg skal skrive litt om en spesifikk plattformtjeneste, jeg skal gå inn på hvordan plattformen fungerer, hvilke aktører som er aktuelle for plattformen og hvordan plattformtjenesten senker transaksjonskostnadene for forbrukerne. 

Finn.no

Plattformtjenesten jeg har valgt å skrive om er Finn.no. Jeg valgte plattformen Finn.no fordi det er en veldig kjent arena å kjøpe ulike ting på, i tillegg har jeg erfaring med både kjøp og salg via denne plattformen fra tidligere. Finn er en plattformtjeneste som kanskje er mest kjent for å tilby et sted for kjøp og salg av alle mulige forskjellige varer. Imidlertid tilbyr plattformen annonser for kjøp av eiendom, reiser, tjenester (eksempelvis malejobber), biler, båter, motorsykler og en avdeling for arbeidssøkende. Finn har til og med en egen avdeling for folk som vil finne kjærligheten, en «datingside». Finn.no tilbyr en rekke tjenester digitalt og dette har gjort nettsiden veldig populær og praktisk. 

Bilde: Finn.no Logo

Hvordan fungerer Finn.no?

Finn er en plattformtjeneste som tilbyr flere ulike tjenester og produkter digitalt. Plattformen er på en måte et bindeledde mellom kjøper og forbruker. Nettsiden fungerer på den måten at om man har noe man ønsker å selge kan man lage seg en profil. Her legger man inn kontaktinformasjon og den praktiske informasjonen som er nødvendig. Videre kan man legge ut ting for salg. Legg til et bilde av produktet, en liten beskrivelse av produktets stand og prisen som ønskes. Hvem som helst kan lage en bruker og legge ut ting for salg. Om det er eiendomsmeglerfirmaer som selger boliger profesjonelt eller mannen i gata som selger en gammel sykkel. 

Om man ønsker å kjøpe noe er plattformtjenesten oversiktlig utformet med søkefelt. Det er mulig å klikke seg inn på en kategori avhengig av hva du er på leting etter. Kategoriene kan for eksempel være «eiendom» om man er på utkikk etter hus, «bil og næring» om man trenger en ny bil, eller «møteplassen» om man søker etter en kjæreste. Personlig har jeg brukt kategorien «torget» mest til nå. Denne kategorien inneholder gjerne litt «mindre» ting. Man kan kjøpe en brukt sofa til studenthybelen, eller en ny PS4 kontroll som jeg har kjøpt tidligere. 

Bilde: Finn.no meny

Aktører for Finn.no

Det er veldig mange som bruker og kan bruke plattformtjenesten Finn.no. Det finnes noen eiere selvfølgelig og andre som jobber med andre arbeidsoppgaver i Finn.no. Eksempelvis kundeservice som kan ta seg av brukere med spørsmål og liknende. 

Andre aktører er vanlige folk som ønsker å kjøpe ting og folk som ønsker å selge ting. Bedrifter som søker nye ansatte, kan bruke plattformen til å skaffe seg søkere til stillingen som må besettes. Eller meglerfirmaer som nevnt ovenfor, kan presenter boligene som de tilbyr. Ved å benytte seg av Finn er sjansen stor for at boligen blir presentert for en større gruppe potensielle kunder. Dette er en effektiv måte å tilnærme seg kunder på. Alternativt kan potensielle kunder benytte seg av «presentasjonsviduet» utenfor et av eiendomsmeglerfirmaets lokaler. Hvor det ofte er presentert et sted mellom 6 og 12 boliger. Ved bruk av plattformen kan man få presentert nærmest alle sine boliger for salg, og få presentert de for flere personer enn de som tilfeldigvis går forbi kontorlokalene. 

Hvordan senker Finn.no transaksjonskostnader?

Foreleser Arne Krokan forklarer i sin bok transaksjonskostnadene kan forklares med de kostnadene eller ressursene som følger med når man gjennomfører et kjøp. Transaksjonskostnadene deles inn i ulike typer kostnader. Vi skal se på hvordan Finn.no senker de ulike transaksjonskostnadene. (Krokan 2015, 56)

 • Søkekostnader er de kostnadene eller ressursene som går med når vi ser etter et spesifikt produkt eller tjeneste. Tid er en typisk ressurs når vi leter etter produktet eller tjenesten vi søker. Finn.no har med sin oversiktlige søkemotorikk gjort det veldig enkelt å finne frem til de riktige produktene. Om man ønsker å kjøpe ny bolig ligger forholden godt til rette på Finn.no sin plattformtjeneste. Med valg av kategori, og deretter en spesifikk søkemulighet hvor du for eksempel kan justere prisklasse, beliggenhet og brukt eller nybygg er sjansen stor for å finne det man leter etter. Dette kan spare masse tid ettersom man får presentert boliger med de spesifikasjonen som er valgt etter bare noen få tastetrykk på pc-en. (Krokan 2015, 56)
 • Informasjonskostnader er de ressursene som går med når man skal finne informasjon om produktet man kjøper. Hvis vi bruker samme eksempel med boligkjøp, gir Finn.no god informasjon om man klikker seg inn på de forskjellige produktene. Informasjon som areal, pris med mer så tydelig presisert. Samtidig som man kan se hele salgsoppgaven med alle lovpålagte fakta som er relatert til boligkjøp. (Krokan 2015, 57)
 • Forhandlingskostnader forekommer når kjøper skal bli enig med selger om pris. På Finn.no finnes det for eksempel mange brukte produkter. Dette vil da si at det er rom for diskusjon og forhandling. Hvor man som kjøper kan kontakte selger og komme med et tilbud. For selger kan det da være lurt å søke opp liknende produkter som selges og basere sin pris på dette, ellers kan produktet forbli usolgt. (Krokan 2015, 58)
 • Beslutningskostnader handler om å ta beslutningen om å kjøpe et produkt av produktutvalget. Finn.no tilbyr de produktene som passer best til de spesifikke søkealternativene som er ønsket. Dette gir kundene et godt overblikk over de mest aktuelle produktene slik at man enklere kan ta beslutningen om å kjøpe. (Krokan 2015, 59)
 • Evalueringskostnader handler om de ressursene man bruker ved å gi tilbakemelding på kjøpsprosessen som er gjennomført. På Finn.no kan man etter å ha gjennomført et kjøp vurdere selger ved å gi en rating. Dette medfører at nye kjøpere kan se på tidligere vurdering hos selger, og kan vurdere om det er ønskelig å gjennomføre handelen. (Krokan 2015, 59)
 • Tvangskostnader handler om at ressurser blir brukt på å få hevet kjøpet som er gjennomført. Typisk om kjøpet ikke sto til forventningene. Finn.no tilbyr at man kan sende inn et klagebrev og det er ønskelig. Dette er viktig da deler av handelen på Finn.no foregår som brukthandel. Ettersom tingene er brukt, er sjansen større for at det finnes mangler ved produktene. (Krokan 2015, 59)
 • Lars Erik Bjørkeng

Kildeliste:

Bilder: